SpeedLogs
CÔNG  TY  TNHH  TIẾP  VẬN  TỐC  ĐỘ
NHANH HƠN & TỐT HƠN | |
Hotline
+84 8 3516 6112
Email
info@speedlogs.vn
+84 8 3516 6112
08:00 - 17:30
info@speedlogs.vn
Tiếng Anh

Tuyển Dụng
Vị Trí Ứng Tuyển Ngày Hết Hạn
Recruitment of sales logictics staff Ngày 31 Tháng 8 Năm 2020
Recruitment of Delivery staff Ngày 15 Tháng 8 Năm 2020
Recruitment of IT Support staff Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TỐC ĐỘ

Địa chỉ: Lầu 1&2, 219B Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: +84.8 3516 6112
Fax: +84.8 3516 6115
Email: info@speedlogs.vn

© 2016 - SPEEDLOGS